За Проекта
 

Пирин е вписан в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО и като такъв е част от Натура 2000. Но проектът за нов план за управление на Национален парк „Пирин” предвижда 12,5 пъти увеличаване на зоната за ново строителство и отваряна на 60% от територията му за добив на дървесина. Този нов план може да се гласува всеки момент и да влезе в сила още през тази година.

Ако това се случи, безвъзвратно ще бъдат унищожени вековни гори и уникални екосистеми, а Пирин ще загуби защитения си статут на световно природно богатство.

Подпишете се на wwf.bg/pirin и заедно можем да спасим Пирин.

Застрояването на 12,5 пъти по-голяма територия и разширен дърводобив в 60% от националния парк - това ще бъде съдбата на Пирин, ако заедно с вас не спрем плана, който разрешава това. Вижте тук как да се включите в дарителската кампания в защита на Пирин.